LWA-100

Als volledig gebruiksklare centrale ventilatie-installatie is de lwa-100 uitgerust met een extreem stil werkende ventilator, die een lichte onderdruk genereert in de aangesloten lokalen. De verse lucht stroomt dan van buiten naar binnen via verschillende luchttoevoerventielen. Een warmtepomp haalt de resterende energie uit de aangezogen afvoerlucht en voert deze naar het geïntegreerde watervat van 100 liter. Het water wordt door de warmte uit de afgevoerde lucht opgewarmd tot een temperatuur van maximaal 55° C en dekt de warmwatervoorziening in de volledige woning. Een bijkomende verwarming van 3 kW in het vat verhoogt het verwarmingsvermogen als er veel vraag is naar warm water, zodat er altijd voldoende warm water beschikbaar is.

Belangrijkste kenmerken

  1. + Ventilatie en warmwaterbereiding

LWA 100

Ga verder naar LWA 252